Gnrgy

עמדות טעינה ציבוריות

עמדת טעינה על עמוד

עמדת טעינה על עמוד

עמדה בעיצוב אלגנטי וקומפקטי העומדת על הקרקע.

שקעי חשמל פעילים כפולים עם סורקי RFID לאימות.

נוריות LED לחיווי על טעינה ותקלות.

כולל קישוריות מרחוק ושדרוגים מרחוק.

עמדת טעינה חסינה בפני מזג האוויר העומדת בתקן IP55.

Gnrgy public chargers.jpg
עמדת טעינה V2W

עמדת טעינה V2W

עמדת טעינה עתידנית המורכבת על הקיר.

שקעי חשמל פעילים כפולים עם סורקי RFID לאימות.

נוריות LED לחיווי על טעינה ותקלות.

כולל קישוריות מרחוק ושדרוגים מרחוק.

עמדת טעינה חסינה בפני מזג האוויר העומדת בתקן IP55.

עמדת טעינה על עמוד

עמדת טעינה על עמוד

עמדה בעיצוב אלגנטי וקומפקטי העומדת על הקרקע.

שקעי חשמל פעילים כפולים עם סורקי RFID לאימות.

נוריות LED לחיווי על טעינה ותקלות.

כולל קישוריות מרחוק ושדרוגים מרחוק.

עמדת טעינה חסינה בפני מזג האוויר העומדת בתקן IP55.