Gnrgy
רשת הטעינה הציבורית

רשת הטעינה הציבורית

Packaging design for Peruvian Chocolatier, Death by Xoko.

רשת הטעינה הציבורית

רשת הטעינה הציבורית

עמדות הטעינה של ג'ינרג'י תואמות לכל הדגמים של כלי רכב חשמליים הזמינים בשוק.

המוצרים שלנו הוכיחו בטיחות ואמינות כאשר נבחנו בתנאים קיצוניים.

איזון עומס חכם ויישום של ניהול רשת מבטיחים טעינה בטוחה ויעילה של הרכב החשמלי שלך.

טען מתי שתרצה: אנו מספקים חיוב אוטומטי בסוף החודש.

קבל את ה-RFID הייחודי של ג'ינרג'י והתחל לטעון עם רשת הטעינה הציבורית האמינה ביותר בעולם.